kryželis

kryžẽlis sm. dem. (2) 1. į kryžių panašus rašto ženklas ar figūra (audekle, mezginyje, ornamentikoje): Usninis Putnai rašo kryželius, Putna jam semia duonos maišelius T.Tilv. | Ita juosta va austa kryželiù Dv. 2. dešimtis metų; metai: Šeštą kryželį baigiu, o vis tiek kai vakar gimiau: lyg ir negyvenau V.Krėv. Žmogus bene varąs aštuntą kryželį? Pt. Aš jau aštuntą kryžẽlį baigiu Užp. Aš jau aštuntą kryželį nešu Vžns. | Jau šešiasdešimtą kryželį baigiu, o dar žilo plauko neturiu Gs. 3. prietaisas sruogai uždėti, vejant siūlus į kamuolį ar trinant šeivas: Atneškai kryžẽlį, šeivų reikia pritrint! Švnč.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • kryželis — kryžẽlis dkt. Kryželiù siuvinėti pavéikslai, marškiniai̇̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • kryzelis — ×kryzelis (vok. ž. KrÎsel) sm. (1) 1. Pkn kvaitulys: Avis kryzelį gavo J(Nm). Kas kvailio[ja], papaiksta kaip avis, tas kryzelį turia J. 2. Jrb kvailystė, kvailumas: Jam į galvą įsisuko kryzelis Lkš. 3. scom. nen …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kryžius — krỹžius sm. (2) K, OZ27; Vln35, SD119, R, M 1. stiebas su skersiniu viršutiniame gale – pagrindinis krikščionybės simbolis: Esąs ir kryžius pastatytas jo darbų atminimui J.Jabl. Prie pat kelio stovėjo senas, pakrypęs kryžius A.Vien. Pakalnėn… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • braukštelti — braukštelti, ia, ėjo žr. braukštelėti: Nelok – braukštelsiu į nosį Br. ║ intr. sueiti, prasidėti: Braukštelia damai penktasis kryželis (penktoji dešimtis metų) rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dievamūka — ×dievamūkà (hibr.) sf. (2) Slnt, Yl krucifiksas, kryželis …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kampas — 1 kam̃pas sm. (4); SD87, R, MŽ141, M 1. A1885,47 vieta, kur susikerta dvi linijos, plokštumos, sienos ar daiktai, kertė: Kertė iš lauko, o kam̃pas iš vidaus visumet J. Namų kampai B. Marti, užžibinus žiburį, atsisėdo kampe verpti Ašb. Klauso,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • krikštas — 1 krìkštas sm. (4) 1. SD27, Mž587, R, MŽ241, MP145, DK131, S.Dauk, K, Dglš priėmimo į krikščionių religiją apeigos; suteikimas naujagimiui vardo: Tuoj po krìkšto mirė Dkš. Ką prie krìkšto laikyti (laikyti krikštijant) NdŽ. Kūmai veža vaiką… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kryželinis — kryželìnis, ė adj. (2) → kryželis 1: Įsivadelėk kryželinès vadeles, geriau bus arkliai sulaikyti! Sml …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kryžutis — kryžùtis sm. (2) žr. kryželis 1: O kad daėjo salig tos vietos, kur kryžutį nuometė, tada radusi pasiėmė BsPII61 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kverekšlė — kverẽkšlė sf. (2) kas vis dejuoja, dejuoklė: Kai tokia kverẽkšlė [žmona] pasitaikė, tai tik kryželis, daugiau nieko Grž …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.